Contacta | T: +34 937 207 580

Política de Privacitat

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

Les dades de caràcter personal que ens facilita de forma voluntària seran tractades, d’acord amb el que preveu el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Protecció de dades i normativa de desenvolupament vigent, i seran incloses en un fitxer el responsable de Tractament és MOTOR MUNICH, SA amb domicili en C / COSTA I DEU, 133, Sabadell, -08205-, Barcelona (Espanya), A58800111, Telf. ​​93.720.75.80

Amb quines finalitats?

A la web www.munichgroup.es es poden recollir dades d’aquells usuaris que de forma voluntària els faciliten per contactar mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte, cas en MOTOR MUNICH, SA recollirà i tractarà la informació facilitada, amb l’única i exclusiva finalitat d’atendre la consulta o petició d’l’usuari amb el corresponent seguiment.

Les dades personals proporcionades només es conservaran mentre estiguem atenent la seva petició amb el corresponent seguiment que va motivar que contactarà amb nosaltres, que mai serà superior a quatre mesos a partir de l’últim contacte, llevat que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerceix el seu dret d’oposició i / o cancel·lació o mentre puguin derivar responsabilitats nascudes en aquest període de temps. (Consulta apt. Quins són els teus drets).

En qualsevol cas, si l’Usuari recova el seu consentiment o exerceix els drets de cancel·lació o supressió o bé ha transcorregut el termini de conservació esmentat, les seves dades personals es conservaran bloquejats durant els terminis establerts per a atendre les possibles responsabilitats nascudes de l’tractament dels mateixos. Posteriorment es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades que ens faciliten és el consentiment que se li demana. Ha de saber que en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment prestat (consulta apt. Quins són els teus drets).

En el formulari de contactar només els camps marcats amb asterisc (*) és obligatori contestar-los per a atendre la petició que realitza l’usuari.

A què destinataris es comunicaran les dades?

Destinataris: No hi ha cessió de dades personals a altres empreses, ni tampoc transferències internacionals de dades.

Encarregats de Tractament: a les dades se’ls pot permetre accedir a proveïdors de MOTOR MUNICH, SA que li presten serveis auxiliars necessaris per a complir les finalitats per les quals es recullen les dades. Però en cap moment comporten una cessió dels mateixos. En qualsevol cas, l’informem que si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d’assumir en el tractament de les dades, per actuar en concordança amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Com a proveïdors, MOTOR MUNICH, SA l’informa que les dades dels usuaris que es facilitin a la web, s’allotgen en un servidor que pertany a l’Espai Econòmic Europeu garantint un nivell adequat de seguretat en la protecció de dades.

Cessions obligatòries: En aquells casos en què li vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial MOTOR MUNICH, SA comunicar les seves dades a les entitats que aquesta obligació determini.

Quins són els drets quan ens facilita les seves dades?

Drets: Els usuaris de la web www.munichgroup.es poden exercir davant MOTOR MUNICH, SA, els drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició a l’tractament de seves dades i revocar el seu consentiment, i pot modificar les seves preferències en tot moment.

Forma d’exercitar-los:

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a la direcció de l’Responsable de Tractament, MOTOR MUNICH, SA, C / COSTA I DEU, 133, Sabadell, -08205-, Barcelona (Espanya) o bé enviar un correu electrònic lopd@munichgroup.es

haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn ha d’adjuntar la fotocòpia de l’DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu de la mateixa.

S’informa l’Usuari que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, Autoritat de Control de l’Estat Espanyol, si considera que MOTOR MUNICH, SA no ha atès degudament l’exercici de dret que li ha sol·licitat.

Mesures tècniques i organitzatives i de seguretat:

La Web www.munichgroup.es declara haver adoptat les mesures d’índole tècnica, de seguretat i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc, tal com ho exigeixen el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, i la Llei de Protecció de dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament vigent, per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti.

no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de MOTOR MUNICH, SA, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials:

MOTOR MUNICH, SA res més es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de les quals és titular. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social a internet que no sigui aquesta web són responsabilitat dels seus legítims titulars.

És pel que MOTOR MUNICH, SA quan col·labora amb diferents entorns web, com serien les xarxes socials, recomana en tot cas als seus usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents Avisos Legals i Política de privacitat, i que només accedeixin un cop hagin entès i acceptat totalment el text legal.

MOTOR MUNICH, SA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà als usuaris que facin un ús incorrecte.

Només en el cas que remeti a MOTOR MUNICH, S. A. un missatge personal directe a través de la Xarxes Socials, MOTOR MUNICH, SA tractarà les dades, amb l’única i exclusiva, finalitat de respondre la seva consulta i atendre la seva petició, en aquest cas les seves dades seran emmagatzemades en el sistema de MOTOR MUNICH, SA, el servidor es troba ubicat dins de l’Espai Econòmic Europeu. A partir d’aquest moment, li serà aplicable tot el que determina la present Política de Privadesa, havent de tenir present que per a aquest supòsit el fonament legal per al tractament de les seves dades és atendre la seva petició.

Amb tot això , els informem que mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter entre d’altres de característiques anàlogues, d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i, si escau, vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del Web MOTOR MUNICH, SA, tal com els hem informat en paràgrafs anteriors d’aquest apartat, i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts els reiterem que són fixades per Facebook, Instagram, Twitter o, si s’escau per qualsevol altra xarxa social de característiques anàlogues. MOTOR MUNICH, SA no és titular de les xarxes socials.

Canvis de la Política de Privacitat

MOTOR MUNICH, SA es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment. Et recomanem que consultis la Política de Privadesa amb periodicitat. MOTOR MUNICH, SA adoptarà les mesures raonables per notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privacitat en el relacionat a l’ús de la informació que has proporcionat, com és publicant un Avís al seu web.

Compromís de l’usuari:

L’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, de l’exactitud i vigència per a la finalitat per a la qual van ser aportats i assumeix la responsabilitat relativa als danys i perjudicis, tant de l’lucre cessant com per danys emergents, que es puguin generar a causa d’aquestes inexactituds o falsedats.

en qualsevol cas, si les dades proporcionades en els corresponents formularis fossin de titularitat d’un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes que s’estableixen en aquest Avís Legal i Política de Privadesa i que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a MOTOR MUNICH, SA, amb les finalitats assenyalades.

per tot això, MOTOR MUNICH, SA farà tot el possible perquè les seves dades facilitades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn de titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà el responsable del tractament, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.